Referenties

Aanleg strakke zwemvijver Tielt-Winge


  • uitgraven strakke zwemvijver Tielt-Winge
  • zwemvijver Tielt-Winge metselvijver
  • zwemvijver afgeboord met rand in inox
  • afgewerkte strakke zwemvijver Tietl-Winge

Foto 1 : uitgraven strakke zwemvijver Tielt-Winge
Foto 2 : metselwerk – plantenzone in de lengterichting van de zwemvijver
Foto 3 : boord in inox + vloerisolatie
Foto 4 : afgewerkte zwemvijver vóór aanleg tuin